Over NWOW

Over

NWOW

Maak werk van slim werken.

Organisaties vertrekken vanuit vertrouwen in het talent van mensen en organiseren het werk zodanig dat er een maximale autonomie voor mensen en teams ontstaat. Op deze duurzame manier kunnen deze de ambitie van de organisatie mee realiseren.

Verantwoordelijken in leidinggevende functies scheppen ruimte voor medewerkers om te excelleren. Ze geven richting en creëren de juiste omstandigheden. Van op afstand sturen zij er op aan, door goede afspraken te maken, om medewerkers te vertrouwen en hen de vrijheid en eigen verantwoordelijkheid te geven zodat ze hun objectieven kunnen realiseren op een manier die voor hen, het team en de organisatie het meest efficiënt is.

Iedereen heeft een uniek talent. Het komt erop aan om de talenten, interesses en competenties van mensen te waarderen. Mensen te benaderen vanuit hun sterkte. Mensen worden aangesproken door zaken waarvoor ze “warm” lopen en waarin ze zich verder kunnen ontplooien.

Het werk in een organisatie wordt verdeeld. In een organisatie, die zich op de toekomst richt, gebeurt dit niet langer door het werk op te delen in zoveel mogelijk deelbewerkingen, maar wordt er gezocht naar logisch samenhangende organisatie-eenheden die samen verantwoordelijk zijn voor het behalen van een resultaat. Bij de organisatie van het werk houdt men rekening met de onderling samenhang tussen mensen, cultuur, structuur en systemen.

Autonomie verwijst naar de keuzevrijheid om eigen, verantwoorde beslissingen te nemen. Zo kan een persoon kiezen waar hij/zij werkt (plaats), wanneer hij/zij werkt (tijd) en hoe hij/zij het werk doet (methode en volgorde). Maar ook een team kan een grote mate van vrijheid genieten in de manier waarop men werkt. Dit alles, uiteraard, binnen de resultaatsdoelstellingen die men dient te halen. Autonomie geeft mensen vleugels.

Een organisatie heeft een duidelijke koers voor ogen (missie) en weet welke ambitieuze doelstellingen ze op korte en op lange termijn wil realiseren. Organisaties realiseren hun ambities op een evenwichtige manier en hebben daarbij aandacht voor het effect dat dit heeft op mensen en voor de gevolgen voor de aandeelhouders en voor het milieu.

We willen zowel ruimte creëren voor mensen en hun persoonlijke preferenties, als samenwerken aanmoedigen om innovatie te stimuleren. De uitdaging bestaat er in te zoeken naar wie met wie een team vormt om op de meest efficiënte manier de doelstellingen te realiseren.

Wanneer men aan realiseren denkt , impliceert men dat mensen rekenschap voor hun output moeten afleggen. Leidinggevenden worden uitgedaagd om te evolueren van input- naar outputsturing.